Hea koolipere!

Alates 01.09.2022 hakkab kehtima uus hindamise kord. Kõik muudatused on arutatud ja kooskõlastatud kooli õpilasesinduses, hoolekogus ja õppenõukogus.

Õpilaste teadmiste ja oskuste, käitumise ja hoolsuse hindamise printsiipe ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja ning aineõpetajad iga õppeaasta algul.

Tutvumiseks “Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hindamise kord”:

RUS

EST