Tervisenõukogu

Julia Stantšik

huvijuht, tervisenõukogu esimees

Svetlana Butkovskaja

õppealajuhataja (5.-12.klassid), matemaatika

Anneli Kristal

õppealajuhataja (eestikeelne aineõpe, kakskeelsed klassid, pedagoogid)

Alsu Harras

sekretär-asjaajaja

Kertu Rumjantsev

med.õde www.kooliode.ee

Natalja Gorbunova

psühholoog

Tatiana Boytseva

sotsiaalpedagoog

Oleg Kim

liikumisõpetus

Olga Didõk

liikumisõpetus, ainesektsiooni juht

Irina Kudrjašova

logopeed

 

 

Nr

Üritus

vanuserühm

Tähtaeg

vastutavad

1

“Peatu, vaata, veendu!”

5. kl

Aasta jooksul

huvijuht, klassijuhatajad

2

Traumade ennetamine tundides ja klassivälistes üritustes

1-12 .kl

Aasta jooksul

aineõpetajad, koolimedõde, klassijuhatajad, huvijuht, õppealajuhatajad

3

Loengud tervisest

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kutsutud lektorid, inimeseõpetuse õpetajad, kooliõe loengud

4

Koostöö psühholoogi ja sotsiaalpedagoogiga õppeprotsessis probleemsete psühholoogiliste situatsioonide ennetamise eesmärgil

1-12.kl.

Aasta jooksul

  Klassijuhatajad, sotsiaalpedagoog, psühholoog

5

Esmaabi traumade puhul

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooliõde

6

Kirjaliku ja suulise kõne korrigeerimine

1-4 .kl.

Aasta jooksul

Kooli logopeed ja parandusõppe õpetajad

7

Psühholoogiline abi kriisi situatsioonides

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli psühholoog

8

Toidu kvaliteedi kontroll

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooliõde, toidu kvaliteedi komisjon 

9

Õpilaste tervise kvaliteedi kontroll

(uuringud)

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooliõde

10

Vahetusjalatsite kandmise kontroll

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Korrapidaja-administraatorid. Korrapidaja-õpetajad  ja aineõpetajad.Klassijuhatajad

11

Korrapidaja-õpetajate korrapidamise korraldamine

Peavad korda kõik õpetajad graafiku alusel

Aasta jooksul

Korrapidaja-administraatorid. 

12

Klassikabinettide tuulutamise kontroll vahetundide ajal

aineõpetajad

Aasta jooksul

Korrapidaja-administraatorid, järgmises tunnis kabinetis töötavad aineõpetajad

13

Koolimaja temperatuurirežiimi kontroll

koolihoone

Aasta jooksul

majandusjuhataja

14

Narkomaania, suitsetamise ja alkoholismi ennetamine

2-12 .kl.

Aasta jooksul

Kutsutud lektorid, kooliõde,

klassijuhatajad

15

Tunnid ja õppeekskursioonid 

Kõik astmed

Aasta jooksul

Aineõpetajad, klassijuhatajad õppealajuhatajad, huvijuht

16

Spordi – ja tervisepäevad õpilastele

Kõik astmed

Aasta jooksul

Kooli juhtkonna liikmed, 

liikumisõpetajad

17

Koolisöökla menüü teavitamine ( nädal aega varem) 

1-12.kl.

Aasta jooksul

Söökla töötajad, infojuht

18

Talgupäev

1-12.kl.

mai

Koolipere

19

Kaitse end ja aita teist(KEAT).

6.kl.

Aasta jooksul

 

kutsutud lektorid, huvijuht

20

Ennetuskoolituse “Päästjatel külas”

3.kl.

Aasta jooksul

4-12.kl. klassijuhatajad, huvijuht

21

Koostöö teiste töörühmatega

koolihoone

Aasta jooksul

Koolipere

22

Näituste viibimine

koolihoone

Aasta jooksul

huvijuht, aineõpetajad

Täiendavalt aasta jooksul:

 Loengud.

  1. Üksikud üritused

  2. Projektid.