Eelkool

Veetke õa 2024/2025 huvitavalt ja kasulikult!

Kus: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

Kes: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pädevad õpetajad 

Millal: 16.09.2024-31.05.2025, 1 kord nädalas 

esmaspäeviti 16.00-19.00 

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö sisu: lõimitud eestikeelne õpe, huvitav matemaatika, looming, kõne arendamine ja kirjutamine (vene keeles)

Maksumus: 39 eurot kuus. Alus: Huviringi õppetasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 20.04.2023.a. käskkirjaga nr HA-4/23 “Tallinna munitsipaalkoolide huviringi “Kooliks ettevalmistamine” õppetasu kehtestamine”. 

Koostöö alus: kooli ja lapsevanema vahel sõlmitud leping. 

Infotund õa 2024/2025 eelkooli astuvate laste vanematele toimub 09.09.2024 kl 17.00 kooli aulas.

 

Registreerimine

 

Kasulik teada:

25.02.2025 kl 17.00 – lastevanemate koosolek 1. klassi astumise küsimustes

26.05.2025 kl 16.00 – viimane kohtumine, avatud tund

26.05.2025 kl 17.00 – lastevanemate koosolek (õpetajate, koolipsühholoogi ja logopeedi soovitused)

 

Lisainfo:

 

Õppetöö

Õppealajuhataja Viktoria Shapovalova

viktoria.shapovalova@mreal.ee  

+372 652 2535

 

Lepingud, arved

Huvijuht Julia Stantšik

huvijuht@mreal.ee