Õpetajad

Eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete ainesektsioon

577_4083_EESTIKEEL_0_81

Anastassia Everest

eesti keel, ainesektsiooni juht

Olga Ivanova

eesti keel, eesti kirjandus

Anneli Kristal

õppealajuhataja (eestikeelne aineõpe, kakskeelsed klassid, pedagoogid)

Irina Epler

eesti keel

Natalja Luukas

eesti keel

Olga Korkkinen

eripedagoog, perekonnaõpetus

Jelena Walz

eesti keel

Jelena Gorbatševa

eesti keel

Roman Essen

eesti keel

Reaal- ja loodusteaduste ainesektsioon

577_4088_REAAL-LOODUS_0_81

Irina Tšitšejeva

tehnoloogia, keemia, ainesektsiooni juht

Irina Prokopova

matemaatika

Kateryna Huseva

füüsika

Jevgenia Petrova

matemaatika

Svetlana Butkovskaja

õppealajuhataja (5.-12.klassid), matemaatika

Alisa Horbenko

loodus ja geograafia

Jekaterina Vanina

matemaatika

Andrei Kuntsmann

infojuht, informaatika

Galyna Pavlenko

matemaatika

Viktoria Shapovalova

õppealajuhataja (1.-4.klassid), bioloogia

Jelizaveta Niinimäki

algklassid, loodus

Sergio Klein

geograafia

Keelte ja humanitaarainete ainesektsioon

577_4084_VOORKEELED_0_81

Margarita Mažeiko

inglise keel, ainesektsiooni juht

Anna Golubeva

inglise keel

Marianna Tam

inglise keel

Natalja Talis

inglise keel

Sergei Gruševski

inglise keel

Maria Štefanjuk

inglise keel

Olga Vinogradnikova

saksa keel

Eseniia Voronina

inglise keel

Vlada Swenson

inglise keel

Marina Ditina

vene keel ja kirjandus

Natalija Mahhova

vene keel ja kirjandus

Alla Oja

HEV koordinaator, vene keel ja kirjandus

Ahto Mülla

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Sergei Zvonarjov

ajalugu

Svetlana Zvonarjova

ajalugu

Liliia Bozhenko

inglise keel

Algklasside ainesektsioon

577_4082_ALGKLASSID_0_81

Ingrid Reiman

algklassid, ajalugu, õpiabirühmaõpetaja, ainesektsiooni juht

Irina Kudrjašova

logopeed

Irina Žedeleva

algklassid

Larissa Budnitskaja

algklassid, kunst

Marina Rõmar

algklassid, kunst

Svetlana Zahharova

algklassid, informaatika, õpiabirühmaõpetaja

Veera Kaparina

algklassid

Anastassia Beloborodova

algklassid, eesti keel

Ljudmilla Perepjolkina

algklassid, eesti keel

Jelena Doll

algklassid, eesti keel

Diana Veiper

algklassid

Olga Homtšenko

algklassid

Vlada Teus-Miller

algklassid, informaatika

Anna Nechaeva

algklassid

Jelizaveta Niinimäki

algklassid, loodus

Juliia Kolomoiets

algklassid

Rakendusainete ainesektsioon

577_4086_RAKENDUS_0_81

Olga Didõk

liikumisõpetus, ainesektsiooni juht

Ljubov Kolesnik

muusika

Ljudmila Sjomina

muusika, koorijuht

Tõnu Kaukis

liikumisõpetus

Natalia Kurguz

tütarlaste käsitöö

Aleksei Vintejev

liiklusteooria

Sergei Jakimenko

tehnoloogiaõpetus

Oleg Kim

liikumisõpetus

Alesja Stavitskaja

muusika, kunst

Kristjan Jagomägi

riigikaitseõpetus

Piia Kesanurm

liikumisõpetus

Ksenia Gretšiškina

muusika