Õpilaste vastuvõtt

Tallinna munitsipaalüldhariduskooli vastuvõtu tingimuste ja kordade kehtestamine

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord


Meie aadress: E.Vilde tee 64

Transport: trollid 3,4,9 – peatus Lepistiku

Bussid 10, 12, 13, 20, 20а, 24, 24а, 25, 28, 61 – peatus Lehola