KiVa

kiva logo

KiVa see on programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid kiusamise ennetamise puhul ning  otsuste otsimise puhul , kui kiusamine juba toimub.Selle programmi  on Turu linna Turu Ulikooli teadlased loonud Soome Haridus ja kultuuriministeeriumi toetusel.

KiVa programmi abil õpivad lapsed “kiusamine” sõnast aru saama, tunnetama probleemi olemasolu, kohe reageerima kiusamisjuhtumitele, suur tähelepanu on ka vaatajate rollist arusaama loomisel. Programmis on palju praktilisi tegevusi ja materjale ka õpetamine interneti teel. KiVa hõlmab kogu kooliperet- üritustel osalevad nii kooli personal ja õpetajad kui ka vanemad. Programm koosneb kolmest sammust:

  • ennetavad üritused-informatiivsed õppematerjalid koolidele ja vanematele, koolide poolt korraldatud infopäevad, online-toetust(õppematerjalid, KiVa-mäng jpm), sümbolid , mis toovad teateid kiusamisse suhtumisest.
  • kiusamisjuhtumite lahendamine: KiVa koolides luuakse KiVa grupp, kuhu kuuluvad õpetajad, juhtkonna esindajad, tugispetsialistid,kes saavad põhjalikku õpetust konfliktide  lahendamises, et tulemuslikult tegeleda koolis tekkinud kiusamisjuhtumitega;
  • tulemuste hindamine ja analüüs-iga õppeaasta lõpus (kevadel) viiakse läbi õpilaste anonüümsed  online-küsitlused selleks, et õpilaste vastustes näha, kuidas mõjus KiVa programmi juurutamine kiusamisele koolis. Samuti 2 korda aastas viiakse läbi küsitlus  kooli personali seas.

 

Aastast 2020 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium on KiVa kool!

KiVa grupp

Tatiana Boytseva

Sotsiaalpedagoog, KiVa kordinaator

tatiana.boytseva@mreal.ee

Natalja Gorbunova

Psühholog

natalja.gorbunova@mreal.ee

Anastassia Beloborodova

Alklasside õpetaja

anastassia.beloborodova@mreal.ee

Oleg Kim

Liikumisõpetuse õpetaja

oleg.kim@mreal.ee

 
Kati Toobal – SA Kiusamisvaba Kooli poolne mentor  kati.toobal@kiusamisvaba.ee

 

Rohkem infot selle organisatsiooni kohta

Mini-õpik vanematele

 

Uudised

26.05.2020 – KiVa päev!

Põhikooli õpilased tutvusid KiVa programmiga, täitsid küsimustiku nende kiusamise kogemusest.

6.klasside õpilastele toimus loeng “Küberrünnakud”, mille pidas veb-konstaabel Jana Frolova.

kiva01

1.-9.klasside õpilaste küsitluse tulemused-2020