Ajalugu

  Me asume Mustamäe linnaosa keskpaigas.
    » Kool asutati 1967. aastal
» Alates 1997. aastast kooli nimeks on Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium
» Meie aadress on E.Vilde tee 64, 13421 Tallinn
 
  Õpilaste arv seisuga 1.september 2023 – 868
   

1995 loodi ühendus Internetiga
1997 sisustati I. arvutiklass IBM PC baasil
2000 sisustati II. arvutiklass IBM PC baasil gümnaasiumi arvutigraafika klassiks
2001 kinnitati arengukava 2001-2003 aastaks
2001 sisustati töökojad tööõpetuse õpetamiseks
2002 sisustati III.arvutiklass eesti, saksa ja inglise keele õpetamiseks programmi EuroPlusReward I-IV järgi
2003 võeti kasutusele elektrooniline päevik e-kool
2003 on kohandatud demonstratsioonkabinet kaasaegse tehnikaga.
2003 sai raamatukogu uued ruumid ja lugemissaali
2004 kinnitati arengukava 2004-2006 aastaks
2005 kvaliteediauhinna “Hästi juhitav kool” lauriat
2006 kvaliteediauhinna “Hea õpikeskkonnaga kool” lauriat
2006 kvaliteediauhinna “Hea integratsioonialase tööga kool” lauriat
2007 viidi ellu projekt “Õpime õppima eesti keeles”
2007/2008„Õpime õppima eesti keeles” MEISI teetus
2007/2008 Ühisprojekti TTG/TMRG “Õpime suheldes, suhtleme õppides” jätk
2007/2008 Ole terve! TTG-TMRG Tallinna Haridusameti toetus
2007/2008 TEIP -2007 I koht
2007/2008 Õpime õues
2007/2008 Mina ja balletimaailm
2007/2008 Retk vene kultuuri maailma
2007/2008 Lüüriline vaade füüsilistele nähtustele TTRK/TMRG
2008/2009 Hansapanga “Tähed särama” toetusega projekt “Puhas loodus algab koolist”
2008/2009 Projekt “Suitsuprii klass”.
15.08.2008-15.03.2009 „Olen eestimaalane” MEIS
2009 Kinnitati gümnaasiumi 2010-2012 arengukava.
2010 Gümnaasiumis on tehtud sisehindamine.
2010 Avati 1. keelekümblusega klass.
2011 Majandus ja Juhtimise Instituudi ECOMEN’iga sõlmitud koostööleping. Projekt “Aktiivne ja turvaline koolipäev”
2012 Rahvusvahelise projekti “Aktiivne ja turvaline koolipäev” lõpuetapp.
2013 Parim lõimumisprojekt 2013, eriauhind 500 eurot.
2014 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoone täielik renoveerimine. Parim lõimumisprojekt 2013, 900 eurot.
2014 Gümnaasiumi koolihoone  renoveerimine. Koostööprojekt ARTE Gümnaasiumiga”Me armastame Eestimaad”  1.etapp
2015 Gümnaasiumi renoveeritud  hoone avamine. Koostööprojekt ARTE Gümnaasiumiga”Me armastame Eestimaad”  2.etapp.
2016 On kinnitatud gümnaasiumi arengukava.

 
  Lõpetas kooli medaliga:
2002     6 kuld       2009     6 kuld       2017     1  kuld  
      3 hõbe             3 hõbe                  
2003     6 kuld       2010     1 kuld       2018     3 kuld  
      4 hõbe             1 hõbe                  
2004     6 kuld       2011     6 kuld       2019     2 kuld  
      8 hõbe             1 hõbe             2 hõbe  
2005     2 kuld       2012     5 kuld       2020     2 kuld  
      12 hõbe             1 hõbe             3 hõbe  
2006     4 kuld       2013     7 kuld       2021     2 kuld  
      6 hõbe             2 hõbe             2 hõbe  
2007     4 kuld       2015     5 kuld       2022     4 kuld  
      2 hõbe             2 hõbe             2 hõbe  
2008     5 kuld       2016     5 kuld       2023     1 kuld  
      5 hõbe             2 hõbe             1 hõbe  
   
 
  Pedagoogiline personal:
   

63 õpetajat

 
  Algkoolis ja põhikoolis:
   
  • töötavad ettevalmistusrühmad
  • algkoolis  pikapäevarühma ja parandusõppe rühmad
  • eesti keel 1. klassist
 
  Gümnaasiumis õppetöö kursuste kaupa, õpe toimub järgmiste õppesuundadega:
   
  • keemia-matemaatika õppesuund
  • sotsiaal-humanitaar õppesuund
 
Võimalus tegeleda erinevates huviringides Mustamäe Laste Loomingumajas, mis asub gümnaasiumi lähedal.
 
 
Õpilaste tervise hoidmise ja tugevdamise süsteemi kuuluvad söökla, med. kabinet, psühholoog, ringid, logopeed ning võimalus mitmekülgseks spordiga tegemiseks.