COVID-19 info

Kriisimeeskond:

Natalja Vergun Direktor direktor@mreal.ee +372 515 6343
Svetlana Butkovskaja Õppealajuhataja svetlana.butkovskaja@mreal.ee  
Anneli Kristal Õppealajuhataja anneli.kristal@mreal.ee  
Ljubov Konstantinova Majandusalajuhataja majandus@mreal.ee +372 5883 7221
Alla Oja HEV koordinaator alla.oja@mreal.ee  
Natalja Gorbunova Koolipsühholoog natalja.gorbunova@mreal.ee   
Andrei Kuntsmann Infojuht  infojuht@mreal.ee  
Alsu Harras  Sekretär-asjaajaja  mreal@mreal.ee  +372 5663 0119 
Kertu Rumjantsev  Kooli medõde  med@mreal.ee  +372 5620 0164

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi COVID-19 leviku tõkestamise plaan

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi õa 2023/2024 päevakava

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi distantsõppe korraldamise kord

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada

 

COVID-19 lisainfo

Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:
https://www.kriis.ee/et  
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc  
https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport  

Hariduse valdkonna juhised:
https://www.kriis.ee/et/haridus-ja-distantsoppe-korraldus

Kultuuri valdkonna juhised:
https://www.kriis.ee/et/kultuur-sport-ja-uritused
 

Spordi valdkonna juhised:
https://www.kriis.ee/et/trennid-ja-huviringid  

Haridus- ja Noorteameti juhised koolidele:
https://www.hm.ee/et/koroona  
https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf
 
Terviseameti kõige ajakohasem info:
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

 
Terviseameti juhised ja soovitused:
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
 
Terviseameti COVID-19 käitumissoovitused jaekaubandus- ja toitlustusettevõtetele:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhis_jaekaubandus_toitlustus_11.06.20.pdf

 

Abitelefonid:

Eluliin ek 655 8088 ja vk 655 5688

Lasteabi 116 111

Ohvriabi 116 006

Hingehoiu telefon 116 123

Kiirabi 112