Võõrkeelte ainenädal

Inglise keele koolisisese muusikale pühendatud viktoriini võitjad:

5.c klassi õpilased Nikita Pantelejev ja Anton Mazur, kes said 1.koha 5.klassides

5.a ja 5.b klassi õpilased, kes said 2. ja 3.koha 5.klassides

6.a klassi õpilased Sofia Senkiv-1.koht, Natalja Zaugarova-2.koht, Leo Moltsar-3.koht 6.klassides

6.b klassi õpilased Rita Linda ja Aleksandra Doll-2.koht 6.klassides

Võitjad 9.klassides

Võitjad 8.klassides

Kooliviktoriini juhid-7.a ja 7.b klasside õpilased

4.b klassi õpilased- "Me joonistame muusikat" konkursi võitjad.