Võõrkeelte ainenädal.

Inglise keele koolisisese viktoriini võitjate autasustamine võõrkeelte ainenädala raames.