URBACT III projekt „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine – On Board“

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium sai positiivse otsuse ning alates suvest 2018 kuni detsembrini 2020 osaleb Euroopa Liidu URBACT III projektis „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine – On Board“ Tallinna Haridusameti eestvedamisel. Tegemist on rahvusvahelise koostööprojektiga, milles osalevad Viladecans, Nantes, Tallinn ning veel 3 riiki/linna. Projekt on suunatud partnerlinnades tegevuste kavandamiseks, kuidas arendada koostööd kogukonnaga ning kuidas haridusuuendusi paremini ellu viia.

Esimesel kohtumisel saime teada Viladecans haridusuuenduslikust koostöövõrgustikust, mis on URBACT programmi poolt esile tõstetud hea praktika näidena, kus edendatakse innovatsiooni ja loovust haridusasutustes digiõppe jt. koostööprojektide kaudu haridusasutuste, ettevõtete, lapsevanemate ja teiste kogukonna liikmete/organisatsioonide vahel.  Projekti esimeses etapis (mai-september k.a. 2018) toimub projekti teemaga seotud tegevuste kavandamine ja projektitaotluse koostamine koos partnerlinnadega järgnevaks kaheks aastaks. 

URBACT III-immagine