UNESCO koolide URO istungi simulatsioonis osalemine.

20.märtsil osalevad meie gümnaasiumi õpilased UNESCO koolide URO istungi simulatsioonis, mis toimub Tallinna 21.Keskkoolis. Ürituse korraldajad on MTÜ Mondo ja Estonian Model United Nations. Meie kooli õppeistungitel esindavad 10.klassi õpilased Eva-Maria Uvarova, Aleksandra Doll, Kätlin Kaldmets ja Polina Rattik. Päevakorras on keskkonnakaitse küsimuste arutamine, eesmärkide saavutamiseks vajaliku eelarve planeerimine ning hääletamine jooksvatel küsimustel. Ürituse töökeel on inglise keel, kõik õpilased on aktiivsed ning suhtuvad tõsiselt ülesannete lahendamisesse loodusressurside säilitamise küsimustel.

news20190314