Tulge meie eelkooli klassidesse!

Veetke 2022./2023.aasta huvitavalt ja kasulikult!

Tulge meie eelkooli klassidesse!

Registreerimine eelkooli algab alates 02.05.2022 ja kestab kuni 30.08.2022 (või rühmade täiskomplekteerimiseni)

Viide registreerimisele

Eelkooli klasside töö toimub 12.09.2022-29.05.2023

Eelklasside õpetajad: Svetlana Zahharova, Diana Veiper, Anastassia Beloborodova (eesti keele sügavõppega)

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas esmaspäeviti 16.00-19.00

Infokoosolek eelkooli laste vanematele  toimub 25.08.2022 kell 17.30 gümnaasiumi aulas.

Tundideks vajalikud vahendid

 

Tundide maksumus on 30 eurot kuus, makstakse saadetud arve alusel vastavalt vanemate ja kooli vahel sõlmitud lepingule.

Leping tutvumiseks:

 

Koolivaheaegadel tunde ei toimu.

 

Lisainfo:

Julia Stantšik, huvijuht@mreal.ee 

+372 652 2535