Töötuba

6.märtsil korraldasid meie gümnaasiumi õpetajad Larissa Budnitskaja ja Marina Rõmar Tallinna ja Harjumaa algklasside õpetajatele töötoa teemal "~Svammi kasutamine kunsti ja tööõpetuse tundides." Töötoa töös osales 30 õpetajat. Külalised andsid kõrge hinnangu meie õpetajate tegevusele.