Täname!

240824

Jõuabki lõppu õppeprotsess. Alates 16.märtsist kõik me olime distantsõppel ning hariliku sooja sööklalõuna asemele hakkasime toidupakke saama. selle aja jooksul oli komplekteeritud ja jagatud peaaegu 5 tuhat toidupakki.

Täname kõiki meie koolisöökla töötajaid-firma OÜ Orfeum töötajaid- õigeaegse toidupakkide komplekteerimise eest ja kõiki gümnaasiumi töötajaid, kes tulid appi pakkide jagamises.

Suur tänu teile!

Lugupidamisega,

TMRG