Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium kuulutab välja konkursid pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium kuulutab välja konkursid pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks õa 2017/2018 järgmiselt:

Matemaatikaõpetaja – põhikool ja gümnaasium

Füüsikaõpetaja – põhikool ja gümnaasium

Geograafiaõpetaja – gümnaasium (eesti keeles)

Ajaloo-õpetaja - 13t gümnaasiumis (eesti keeles)

Inglise keele õpetaja (lapsehoolduspuhkuse ajaks) – 15t põhikoolis

Vene keele õpetaja – täiskoormus

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3), eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel (C1 eestikeelse aineõppe puhul), täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust.

Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Konkurss" e-posti teel direktor@mreal.tln.edu.ee hiljemalt 16.08.2017.a.