Tähelepanu 8.a, 8.b, 9.a ja 9.c klasside klassijuhatajad, õpilased, vanemad!

obuchenie kontaktno

Seoses läheneva veerandi lõpuga, veerandihinnete väljapanemise ja 1.poolaasta kokkuvõtete tegemisega, alates 10.detsembrist kuni 21.detsembrini distantsõppepäevad 8.-9.klasside õpilastele jäävad ära. Õpilased õpivad kontaktselt st käivad nad koolis.

Õpilaste hajutamine koolihoones õppepäeva jooksul tagatakse 10.-12.klasside õpilaste distantsõppe arvelt.