Tähelepanu 1.-6.klasside õpilaste vanemad!

paevik2020

Traditsooniliselt iga õppeaasta algul 1.-6.klasside õpilastele tellib meie kool klassipäevikud gümnaasiumi logoga ja lisainfoga koolist.

Klassijuhatajad jagavad päevikud pidulikus klassijuhataja tunnis 1.septembril.

Õpilaspäeviku hind on 3 eur.

Päevikuraha toovad õpilased klassijuhataja kätte septembri 1.nädalal.

Toetame meie gümnaasiumi traditsioone!