Saage tuttavaks!

Jaanuari parim klassijuhataja - vene keele ja kirjanduse õpetaja NATALIJA MAHHOVA!

P1024022

Natalija Mahhova töötab vene keele ja kirjanduse õpetajana koolis üle 28 aasta. Ta on meie kooli vilistlane, kes peale Pihkva Kirovi-nimelise Pedagoogika ülikooli lõpetamist naases õpetajana tööle. Sellest aastast alates on ta pidevalt olnud klassijuhataja. Tema vilistlased toovad oma lapsed kooli ja soovivad, et aineõpetajaks ja klassijuhatajaks oleks kindlasti Natalija Mahhova.

Ta on noor, ambitsioonikas, väga sihipärane, keskendunud kvaliteetsele haridusele, alati oma aineks ette valmistatud, õnnestub kõiges ja kõikjal. Ta on alati väga tähelepanelik iga õpilase suhtes, läheneb individuaalselt nii õpilasele kui ka tema vanemale. Teab, kuidas toetada nii lapsi kui ka vanemaid. Osaleb erilise innuga laste klassivälises tegevuses, rõõmustab nende pärast ja muretseb. Tal on olemas eriline oskus - ühendada klassi üheks tervikuks. Mõned tema õpilaste iseloomustused: "Loob igaks päevaks positiivse meeleolu. Kasvatab meis tugevaid ja sihikindlaid isiksusi. Lahke, abivalmis, mõistev, õiglane ja armastav klassijuhataja. Väga vastutulelik ja lahke Natalija Sergejevna on meile alati nagu ema, sest ta alati toetab, alati kuulab ära, alati aitab. Üldiselt parim klassijuhataja! Parim lahe ema. Toetab rasketel aegadel, aitab kõigist raskustest üle saada ja teeb meie klassist suure pere. Inspireerib ja toetab. Toetab õpilaste arengut, märkab ja arendab laste tugevusi, kujundab nende kriitilist ja loovat mõtlemist, meeskonnatööd." Tänavu Natalija Mahhova on 11. klassi klassijuhataja. Eelmisel aastal, samas ka sellel õppeaastal töötas see klass suurel määral distantsil, kuid tänu oma klassijuhatajale ei kaotanud õpilased motivatsiooni õppida, areneda, tegutseda ja olla aktiivsed tegijad nii koolis kui ka väljaspool kooli. Kõik see õnnestus väga hästi just tänu klassijuhataja oskuslikule juhtimisele - õigeaegselt osutatud abile ja toele ning pidevale suhtlemisele nii klassi kui ka lastevanematega.

DSC 0290

Ise olles loominguline ja innovaatiline nakatab ta oma eeskujuga ka õpilasi olla loomingulised ja ellu viia oma ideed. Tema eestvedamisel said viimastel kuudel valmis kaks videotervitust, mis meie nii omapärasel ja raskel ajal andis meile kõigile suurepärase võimaluse tunnetada end suure ja sõbraliku kooliperena - see on ju nii mõnus tunne!

jõulutervitus kooli õpetajatele

kooli visiitkaart rahvusvahelise koostöö raames Valgevenemaaga

Soovime head vaatamist!

Õnnitleme Natalija Mahhovat ja soovime edu!