RaRa haridusprogramm “Otsimismäng eesti keele õppijale”

07.juunil 10.klassi I rühma õpilased osalesid RaRa poolt korraldatud õppeprogrammis nimega   „Kes otsib, see leiab“.Osalejate ülesandeks oli rühmas töötades täita neile antud tööleht. Selleks pidid nad tutvuma raamatukogu ekspositsiooni ja ruumidega, leidma vastused küsimustele  toetudes varem õpitule ja viidetes antud infole. Üheks ülesandeks oli leida uute raamatute näitust ja teha ühega neist pilt. Mängu viimaseks etapiks oli arutelu ja suhtlemine raamatukogu töötajatega eesti keeles. Haridusprogrammi töökeeleks oli eesti keel. Oli väga huvitav! Õpilased said väga hästi hakkama. Õpetaja Anneli Kristal