“Roomajad”

news2020 079

Loodisõpetuses 3.a klassi õpilased tegid suurepäraseid töid teemal "Roomajad". Projekti käigus õpilased näitasid oskust erinevaid infoallikaid kasutada, näitasid loovust imelist võimet leida huvitavaid fakte roomajate elust. Iga töö on unikaalne. Kindlasti oli ka suur toetus vanemate poolt! Kõigile- nii vanematele kui ka õpilastele hindeks- 5!!!