“Parim aprillikuu klassijuhataja” konkursi tulemused

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

Täname kogu koolipere, kes esitasid nominente aprillikuu klassijuhataja tiitlile. Kõik on väärikad! Komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valis laureate!

P1024924

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pere soovib tunnustada suure kogemusega klassijuhatajat Veera Kaparinat, kes töötab algkooli klassiõpetajana juba 24 aastat omades ka psühholoogi lisaeriala, mis annab talle võimaluse osutada õigeaegset abi oma õpilastele ja nende vanematele ning olla neile toeks igapäevases elus hakkama saamises ja elutarkuse õppimises.

Lapsed, lapsevanemad ja kolleegid on tema kohta öelnud järgmist "Inimlik, tähelepanelik ja vastutustundlik. Ta on valmis teadmisi edasi andma või abikäe ulatama rohkem kui seda vajatakse. Inimene, suure algustähega, õpetaja! Alati kättesaadav ja abivalmis, aitab kiiresti, on toeks olukorrast arusaamisel. Ta muretseb iga oma õpilase pärast. Kõige tähtsam on see, et laps ütleb, et armastab oma õpetajat! Oma ala professionaal! Tunnustus ja tugi aitavad mu lapsel alati julgust proovida ja end paremaks muuta!"

Õpiprotsessis Veera kasutab erinevaid metoodikaid ja võtteid, loob tundides probleemsituatsioone, pakub lahendamiseks mittestandardseid ülesandeid ning miniprojekte, annab õpilastele võimalusi esineda tunnis konsultandi või õpetaja rollis, teostada loomingulisi ülesandeid ja uurimuslikke projekte. Tema klassides on suurepäraseks tavaks lavastada enne Jõulupühi etendust, millesse on kaasatud kõik klassi õpilased, mida näidatakse nii lastevanematele kui ka paralleelklasside õpilastele.

Viimastel kuudel osalesid Veera õpilased tema juhendamisel ja eeskujul paljudes nii koolisisestes kui ka väljaspool kooli toimuvates konkurssidel, saades auhinnalisi kohti: õppeprogramm "Terved hambad", sügisnäitus "Kõige ägedam kõrvits", kooli ilukirja konkurss. Märtsis väljakuulutatud koolisiseses konkursis "Kõige liikuvam klass", mille raames pidid klassid ühe kuu jooksul liikuma, kõndima, jooksma, sõitma ratta- või tõukerattaga ning fikseerima oma tulemused, saavutas Veera eestvedamisel tema 3.klass algkoolis esimese koha tulemusega 2069 km. Õpetaja ise osales konkursil tulemusega 744 km tulles seega võitjaks koolitöötajate seas. Uhke tulemus ja igati positiivne eeskuju nii õpilastele ja kolleegidele, aga ka lapsevanematele!

P1024928

Tunneme uhkust, et selline suurepärane õpetaja ja klassijuhataja on meie kolleeg! Soovime Veerale ja tema õpilastele ka edaspidi ainult edu ja silmapaistvaid saavutusi!