Projektis PEATU, VAATA, VEENDU

Meie gümnaasium osales linnaprojektis PEATU, VAATA, VEENDU 5.-6.klasside õpilastele.

http://www.liikluskasvatus.ee/opetajale/oppetegevust-toetavad-projektid/koolidele/peatu-vaata-veendu/