Projekt “Peatu, vaata, veendu”

Teedeamet koostöös Politsei- ja piirivalveametiga korraldab kampaania "Peatu, vaata , veendu", mille eesmärgiks on pöörata õpilaste tähelepanu reguleerimata ülekäikude ja sõiduteede ohutule ületamisele. Liiklusõnnetuste statistika näitab, et üks riskigruppidest on jalakäijad vanuses 8-14.

Kampaania ürituste hulgas on märgistuse aktsioon linnades ja asulates, mille viivad läbi kooliõpilased, mille käigus sõiduteede ohtlikumad kohad markeeritakse üleskutsega "Peatu, vaata , veendu!"

Kõnniteede markeeringule eelneb klassides vestlus liiklusest, mille järel õpilased koos õpetaja ning võimalusel rajooni politseinikuga teevad ohtlike kohtade kartograafia. Lastega üheskoos analüüsitakse liiklemine kooliümbruses jalakäia seisukohalt. ettepanekud ohtlike kohtade markeerimiseks saadetakse Teedeametile kooskõlastamiseks.

news19 09_020

Selles projektis osalesid 6.klasside õpilased kes vastasid väga hästi testi küsimustele.