Projekt “Kaitse end ja aita teist”

Sellel nädalal lõpevad meie koolis teoreetilised tunnid projekti "Kaitse end ja aita teist" 6. klassi õpilaste jaoks.

«Kaitse end ja aita teist» on kuuendate klasside õpilastele korraldatav koolitusprojekt, mille eesmärk on anda lastele vajalikke teadmisi esmaabist, liiklusest ja hädaolukordades tegutsemisest.

KEAT koolituse läbinud õpilased oskavad aidata teisi tagades seda tehes ka enda ohutuse. Projekti raames nad on õpinud, kuidas käituda tulekahju korral, teavad ohutu ujumise põhitõdesid ja oskavad uppujat märgates tegutseda. Õpilastel on teadmised, kuidas turvaliselt liigelda, millal helistada hädaabinumbril 112 või pöörduda abi saamiseks politsei poole. KEAT programmis on lapsed omandanud põhilised esmaabivõtteid, oskavad tegutseda verejooksu, põletuse või luumurru korral.

Lisaks teistele Harjumaa kooliõpilastele selle aasta mai kuus meie koolist osaleb 8 õpilast teatevõispäeval Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Muraste kooli õppekompleksis, kus nendel tuleb võimalus oma oskusi proovile panna, et kaitsta hädaolukordades end ja aidata teisi ja niisama lõbusalt aega veeta.

Suu tänu spetsialistidele, kes jagasid oma teadmised ja kogemust meie 6. klassi õpilastega projektis KEAT raames: Põhja päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialistile Galina Ozdobale, Põhja prefektuuri vanemkomissarile Marina Aleksejevale ja esmaabikoolituse korraldajale - Tatjana Rumjantsevale.