Õppeprotsess 22.-24.jaanuar

Lugupeetud lapsevanemad!

 

Eesti Haridustöötajate Ametiühing korraldab alates 22. jaanuarist tähtajatu üleriigilise üldhariduskoolide õpetajate streigi, millest võtab osa 26 meie kooli õpetajat. See toob kaasa muudatusi õppeprotsessi korralduses ajavahemikul 22.-24. jaanuar. 

 

Õppekorraldusest

 

1.-6., 9. ja 12. klassi õpilased õpivad koolis kontaktipõhiselt oma tunniplaani järgi, arvestades võimalikke asendusi.

1C, 2C ja 4C klassi õpilastele pakub kool alternatiivset tegevust. Täpsem info saadetakse lapsevanematele eKooli kaudu.

7.-8., 10.-11. klassi õpilased õpivad distantsipõhiselt, saades streigis mitteosalevatelt õpetajatelt ülesandeid eKooli kaudu.

Tasuline pikapäevarühm toimub kl 13.00-16.00. Teine söögikord kell 14.00.

 

Toitlustamisest

 

Koolis viibivad õpilased saavad koolilõunat. 

Distantsipõhiselt õpivad õpilased saavad tulla kell 12.30 ja saada sooja sööki kooli sööklas. Vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 19.01.2024 kell 10.00 lingi kaudu

 

Mõistvale suhtumisele lootes

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium