Õpilaste vastuvõtt 2023/2024.õ.a. 10.klassi

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium kuulutab välja õpilaste vastuvõttu 2023/2024.õ.a. 10.klassi  järgmistel õppesuundadel:

  • Keemia-matemaatika õppesuund (KM rühm)
  • Sotsiaal-humanitaarõppesuund (SH rühm)

Täpsemat infot sisseastumise tingimustest võib lugeda siit.

Meie gümnaasiumi õppimisest gümnaasiumi osa klassides ja dokumentide vastuvõtust võib tutvuda siin.

10.klassi sisseastumiseks on vaja:

       1.enne 25.06.2023 saata täidetud taotlus e-posti aadressile  svetlana.butkovskaja@mreal.ee

a) Taotlust võib välja printida ning täita käsitsi, seejärel teha sellest pilt ning saata eelmainitud e-posti aadressile

või

b) täita taotlus elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastada, seejärel saata taotlus eelmainitud e-posti aadressile.

  1. Läbida vestlus( pärast taotluse kätte saamist kandidaadiga võetakse ühendust e-posti teel ning pakutakse aega kontaktkohtumiseks perioodil 26.06.2023-30.06.2023)

Vestlusel tuleb esitada:

  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht(originaalid);
  • õpilase isikut tõendava dokumendi koopia
  • ühe vanematest isikut tõendava dokumendi koopia
  • õpilase sünnitunnistuse koopia
  1. Otsusest gümnaasiumi 10.klassi vastuvõtmisest/mittevastuvõtmisest teatatakse hiljemalt 01.07.2023, õpilase taotluses mainitud vanemate e-posti aadressile.

Lisainfo: svetlana.butkovskaja@mreal.ee
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi õppealajuhataja Svetlana Butkovskaja