Õnnitleme !

Õnnitleme

11. klassi õpilast,

Roman Naduvaev'it,

rahvusvahelisel XIII vene keele

olümpiaadil sertifikaadi saamise puhul