„Novembrikuu parim klassijuhataja” konkursi tulemused

news2020 092

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.Me täname kooliperet, kes esindasid kandidaate novembri parima klassijuhataja konkursile. Kõik nominendid olid selle nime väärt!

Konkursi komisjoni otsusega, mille koosseisu kuuluvad kooli administratsiooni liikmed ja õpilasnõukogu esindajad, novembrikuu klassijuhatajaks on valitud Marianna Tam.

Õpilased ütlesid ta kohta järgmist: ta märkab iga õpilase tugevaid külgi,soove ja vajadusi. Ta on vastutustundlik ja avameelne. Õpetaja toetab õpilasi. Ta on huvitavate võistluste ja ürituste korraldaja. Õpetaja arendab õpilastes loovust, ettevõtlikkust, oskust töötada meeskonnas, kasutab oma õpetamises innovaatilisi meetodeid õpetamise parima kvaliteedi eesmärgiks.Õpetaja oskab toetada, seletada ja arvamusi ära kuulata. Ta korraldab huvitavaid jõuluüritusi, klassijuhataja tunde ja õppeaasta lõppe. Õpetaja Tam väärtustab üliõpilasi nende töö ja loovuse eest. Ta armastab oma klassi õpilasi ja aitab neid, käib ajaga kaasas. Ta on kaasaegne ja saab õpilastets aru, enne kui öelda jah või ei, paneb ta end õpilase kohale. Tal on hea kontakt vanematega, õpilased võivad alati temaga arvestada.

Riikliku programmi „Jäätmete vähendamise nädala" raames, mis toimus 21.-29.11.2020 tema klassi õpilased olid aktiivsed üritustes osalejad, ja aitasid koguda 1000kg vanapaberit, said moedemonstratsioonil 1.koha „Coco Shanelle kleit" valmistamise eest, kleit oli tehtud jäätmetest. Rohelise koolina hindame me Marianna Tame tegevust jäätmete vähendamise osas, kuna see aitab meie õpilastel paremini mõista ja tundma õppida ökoloogilise tasakaalu printsiipe.

Novembris meil on veel üks „Novembrikuu parim klassijuhataja, kelle tegevus on tunnistatud koolikomisjoni poolt parimaks. See on 1.a ja 9.a klasside klassijuhataja Larissa Budnitskaja!

Võib tunduda, et on väga raske olla nii suure vanusevahega õpilaste klassijuhataja. Kuid vaatamata raskustele saab õpetaja Budnitskaja selle rolliga suurepäraselt hakkama, kasutab vanemate õpilaste kogemusi ja oskuseid , et nad oleksid noorematele õpilastele eeskujuks. Tahaksime märkida, et mõlemate klasside õpilsed on aktiivsed koolisiseste ja kooliväliste ürituste osavõtjad. Nimetame mõned neist:1.klassi õpilased osalesid joonistuste konkursis, mille kuulutas välja Mustamäe linnaosa Valitsus ning nüüd nende suurepärased tööd kaunistavad linnaosa valitsuse seinu. Samuti oktoobris said 1.klss lapsed Vabariikliku pudrukuu konkursi võitjateks ning said ka autasu- batuudikeskuse külastust.

Riikliku programmi „Jäätmete vähendamise nädala" raames oli vanapaberi kogumise eestvedajaks ja korraldajaks, mille tulemus oli 100 kg vanapaberit!

Larissa Budnitskaja on aktiivne , kreatiivne ja õiglane pedagoog ja klassijuhataja, kellel on hea kontakt ja mõistmine õpilaste, vanemate ja kolleegidega!

Õnnitleme teid, kolleegid! Suur tänu teie töö eest!