Muudatused huviringide ja pikapäevarühmade töös.

Alates 5.jaanuarist 2015 on muutunud  2.poolaasta 2014/2015.õ.a. huviringide ja pikapäevarühmade töögraafik.

Juhtkond