Millest linn koosneb?

3.mail 6.a klassi õpilased haridusprogrammi raames külastasid arhitektuurimuuseumi. õpiasedtutvusid hoonete erinevate tüüpidega, rääkisid sellest, mis on veel peale majade linnas olemas. Makeetide näitel said teada, kuidas n linnas majad paigaldatud, millised planeeringud olemas on. mängu-otsingu ajal leidsid pilased kõik hoonete maketid, mis on Tallinnas ehitatud. Lõppes programm praktilise tööga, kus õpilased gruppides töötades lõid oma linnu.