Millal võib õpilane külma tõttu koju jääda?

Millal võib õpilane külma tõttu koju jääda?

30.01.2012

Ilmad on muutunud talviselt krõbe-külmaks ning EMHI andmetel langeb temperatuur veelgi – võimalik on ka üle 32 kraadine pakane. Algklassiõpilased, kellel on jalgsi käia pikk koolitee, võivad käreda külmaga koju jääda.

Parima otsuse teeb lapse suhtes kindlasti lapsevanem ise.

Koolid võivad õppetunnid ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on -20ºC ja madalam (1.– 6. klass) või - 25ºC ja madalam (7.– 9. klass).

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18ºC.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues: 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10ºC ja 7.–12. klassi õpilastele kuni miinus 15ºC ning mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Lasteaialapsi ei viida õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini juhul, kui õhutemperatuur on madalam kui miinus 20°C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15°C välisõhu temperatuuri korral.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Tuule-külma indeks ja selle mõju

www.ilm.ee

Leini Jürisaar

Peaspetsialist

Tallinna Haridusamet

leini.jyrisaar [ät] tallinnlv.ee