Meie matemaatikaõpetajad Narvas

Rahvusvahelise projekti Nordplus ToReMa (Towards Real Maths)  raames 4.-7.mail toimus meie gümnaasiumi matemaatikaõpetajate 3.visiit Narvasse. Pähklimäe Gümnaasiumi kogunesid projektis osalevate koolide-partnerite esindajad Eestist, Lätist ja Leedust, et külastada matemaatika tunde ja töötada välja ülesandeid, mis soodustavad õpilastel probleemide lahendamise vilumuste arendamist.