Meie kooli külastas loodusmuuseum

8.aprillil 8.b klassi õpilased muuseumitunni käigus said võimaluse Läänemere eripära tundma õppida.Nad said teada, missugune oli meri 600 miljonit aastat tagasi, tutvusid soolasuse jaotamise põhimõtetega, rohkem said teada mere ökosüsteemide rikkusest ja mitmekesisusest.