Mängus osalemine.

12.aprillil 7.c klassi võistkond osales mängus , mis oli suunatud keskkonda hoolivasse suhtumisse. Ürituse eesmärgid:

- huvi tõstmine loodusainete ja ümbritseva maailma vastu

-ökoloogilise vastutuse kasvatamine

Õpilased said ülesannetega väga hästi hakkama ning kasutatud pakenditest lõid nad vaimustava teose-laevade lahingut.

news19 04_009