Lugupeetud koolipere!

Ajavahemikul 07.11.2022-11.11.2022 olid meie koolis Rahupäevad. need päevad kutsuvad pöörama tähelepanu sellele, et globaalsed probleemid mõjutavad iga isiku, sõpruskonna ja  ühiskonna igapäevaelu ning igaüks meist võib mõjutada maailmas toimuvat.
Sellel aastal Rahupäevadel me püüdsime pöörata õpilaste tähelepanu sellele, mis ühendab inimesi meie planeedil, mis soodustab nende ühinemist, samuti rääkida inimeste vahelistest suhetest, kui oluline on olla avatud ja rahumeelne. Antud eesmärgid on kooskõlas kestva arengu 16.eesmärgiga: koostöö  mis soodustab rahumeelseid ja kaasavaid institutsioonide tegevusi kestva arengu huvides.
 
Algkooli õpilased vaatasid Polina Tšerkassova jutustatud rahvajute, joonistasid pilte näituseks "Maailm minu silmade läbi".
Põhikooli õpilased tõlkisid viisakuse väljendeid eri keelte ja vormistasid plakateid.
Gümnaasiumi osa õpilased tegid videoid, kus erinevates  keeltes proovisid öelda "Maailm on meie ühine kodu".
Mondo MTÜ algatusel Eestimaa koolides tähistatakse rahupäevi alates aastast 2012, tänapäeval erinevates üritustes osales rohkem kui 100 õppeasutust.