Lugupeetud kollegid ja vanemad!

news2021 103

Alates 11.jaanuarist 2021 koordinaatori kohustused erivajadustega õpilaste töös täidab Alla Oja.

Alla Oja töötab meie gümnaasiumis alates 01.09.2014 vene keele ja kirjanduse õpetajana ning ajavahemikul 2014-2019 abirühmade õpetajana. Momendil on ta ka 12.klassi klassijuhataja.

HEV koordinaatori töö eesmärgid on:

-vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, klasiijuhatajate ja aineõpetajate vahel HEV õpilaste õppimise ja arengu toetamiseks

-õpetajate ja vanemate konsulteerimine HEV õpilaste väljaselgitamiseks

-HEV õpilaste konsulteerimine ja toetamine

-Õpetajatele, vanematele ja koolidirektorile ettepanekute esitamine edaspidiseks pedagoogiliseks tööks HEV õpilaste arengu toetamiseks või lisauuringute korraldamine

-individuaalse arengu kaartide täitmise japidamise koordineerimine

-Suhtlemine HEV komisjoni spetsialistidega HEV õpilaste õppimisvormi määramisel

-Kooli poolt pakutava HEV õpilaste edusammude toetamise efektiivsuse monitoring, tulemuste kokkuvõte ja ümarlaudade korraldamine

Konsultatsioonide aeg eelneval kokkuleppel:

esmaspäev: 13:00-16:00

kolmapäev: 15:00-18:00

Lisainfo: Alla Oja alla.oja@mreal.ee