Lugupeetud kolleegid,õpilased ja vanemad!

Kahjuks, olukord COVID-19 levikuga Eestis, k a Tallinnas halveneb.

Meie gümnaasium jätkab tööd nii, et õpilased oleksid hajutatud hoones ja koolis viibimise ajas.

8. ja 9.klasside õpilased viibivad 1 päev nädalas distantsõppes. Distantspäeval õpilased õpivad kinnitatud tunniplaani järgi vastavalt õpetajate juhistele, mida avaldatakse e-koolis vahetult enne tunni algust. Eelseisva nädala distantsõppepäevade plaan 8. ja 9.klasside õpilasteleo järgmine:

news2020 distant et 3011_2212

Lugupidamisega,

head tervist soovides,

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium