Lugupeetud kolleegid, vanemad ja õpilased!

news2021 150b

Alates 2021.a aprillist haridustehnoloogi kohustusi täidab õpetaja Marina Ditina.

Marina Ditina töötab meie gümnaasiumis alates 27.08.2017.aastast vene keele ja kirjanduse õpetajana. Momendil on ta ka 5.b klassi klassijuhataja. Marina Ditina näitas end erinevate programmide ja huvitavate IT platvormide aktiivse kasutajana. Ta on alati uuele avatud, aitab uute teadmiset omandamisel õpilasi ja kolleege.

Haridustehnoloogi töö eesmärkideks on :

  • e-õppe korraldamine, arendamine ja juurutamine koolis
  • Info jagamine IT kohta, e-õppe võimaluste juurutamine õpilaste ja õpetajate seas
  • konsultatsioonide ja õppe korraldamine IT valdkonnas
  • õpetajate konsulteerimine ning tehnilise toetuse osutamine e-õppematerjalide koostamisel
  • IT valdkonnas koostöö ja arengu projektide loomine ja ellu viimine
  • õpetajate kvalifikatsiooni tõstmise korraldamine IT valdkonnas
  • teiste kooli poolt püstitatud ülesannete täitmine haridustehnoloogiate valdkonnas

Lähimal ajal viiakse õpetajate ja õpilaste seas küsitlused, et välja selgitada vajadusi IT valdkonna teadmistes, meie koolipere nõrku ja tugevaid külgi IT sfääris ning ku on vaja rohkemat tehnilist tuge- Iga vastus on tähtis!

Konsultatsioonide aeg on eelneval kokkuleppel.

Lisainfo marina.ditina@mreal.ee