Loov- ja uurimistööde kaitsmine

news2021 166

Lõppes 2020./2021.õ.a.praktiliste, loov- ja uurimistööde kaitsmine. Kokku edukalt kaitses oma töid 88 õpilast, nende juhendajateks oli meie kooli 34 õpetajat, 2 lapsevanemat ja 1 spetsialist väljaspool kooli. Suur tänu õpilastele, nende juhendajatele ja koordinaatoitele nende töö eest!