Loodusõpetuse tund

Täna sügisese õuesõppe nädala raames  toimus 1.d klassi loodusõpetuse tund õues. Tunni teemaks oli   " Värviline maailm"   ning õpilased suure huviga otsisid värve tuttavates sügistest  maastikuvaadetest.