Liiklus kooli juures.

Lugupeetud lastevanemad-autojuhid!

Juhime teie tähelepanu sellele, et kooli lähedal asuval territooriumil on paigaldatud keelumärgid, mis ei luba peatumist ja mis keelavad territooriumile sisse sõita. On paigaldatud ka kollased tõkkekivid, mis eraldavad jalakäiate käigurada sõiduteest. Palume olla tähelepanelikud ning järgida liikluseeskirju meie laste liikumise ohutuse eesmärgil.

Lugupidamisega,

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium