Külalislektor

12.10.2022 oli meil 10.klassi eesti keele tunnis külalislektor Daša Švaikovskaja, loenguga „Tööränne, õpiränne, vahetusõpilaste programmid“, mille käigus tutvustas noortele programme ja projekte, millest nad võivad osa võtta, kui soovivad midagi uut ja huvitavat oma elus kogeda.

Õpilased täitsid töölehti ja esitasid lektorile küsimusi. Oli väga elav ja tõhus suhtlemine. Suur tänu lektorile ja ka meie eesti keele õpetaja Anastassia Tkatšovale, kes nii huvitava ürituse korraldas.