Koolitus

28. septembril meie koolis viidi läbi koolitus Narva koolide direktoritele ja Narva kultuuriameti töötajatele teemal "Sisehindamine". Koolituse viis läbi Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi juhtkond. Koolitus koosnes teoreetilisest osast kooli sisehindamise rapordi koostamisest, TMRGi õppekasvatustegevuse korralduse üksikasjalikust ülevaatest ning kaasaegsete õpetamismeetodite sisestamise põhiprintsiipidest õppeprotsessi. Peale slaidesitlusi olid läbi viidud huvitavad praktilised tegevused Eesti koolide kogemuste vahetamise eesmärgil. Täname kõiki koolituses osalejaid ning loodame tulevikus ka tõhusale koostööle.
news18 03