KiVa programmi õpilaste küsitlus

KiVa programmi õpilaste küsitlus:
Informatsioon vanematele.

Millega me tegeleme?
KiVa koolifondi missiooniks on teha Eesti koole kiusamisvabadeks. (www.kiusamisvaba.ee). Selleks pakume me koolidele teaduslikult põhjendatud KiVa programmi, mis hõlmab kogu kooli ning on efektiivne nii kiusamise ennetamiseks, kui ka kiusamisjuhtumite lahendamises.

Teie lapse kool ühines KiVa programmiga  ning kasutab sinna kuuluvaid ennetamise ,juhtumite lahendamise ja olukorra hindamise meetodeid.

Programmi tähtsaks osaks on anonüümne õpilaste online küsitlus, mis on avatud igal kevadelkõigile 1.-9.klasside õpilastele. Küsitlus on välja töötatud Soome uru linna Ülikooli KiVa programmi autorite poolt ning kasutatakse alates aastast 2013 rohkem kui 100 Eesti koolis.

Miks õpilaste küsitlus vajalik on?

Õpilaste küsitluse eesmärgiks on saada tagasisidet sellest, kuidas mõjutas KiVa programmi kasutamine koolis kiusamise olemasolule. Sellisel viisil kogutakse andmeid kogemusest, mis on koolis kiusamisega seotud, koolis suhete kliimast ja KiVa programmi kasutamises.
Mis õiguslikel alustel me oma tegevuse ehitame?
Vastused küsimustikule ning vastuste analüüs  on anonüümsed(ühtegi  küsimustikus osalejat ning tema vastused ei saa identifitseerida analüüsi tulemuste põhjal) Nii, andmete kogumine ei ole personaliseeritud ning andmekaitse printsiibid ei kasutata küsimustiku juurde (vt 26GDPR p.26 kirjeldus)
Küsimustik vastab kaasaegsete uurimispraktikate ja uurimiseetika printsiipide nõuetele, mille tähtsaks osaks on respondentide konfidetsiaalsuse, õiguste ja rahulolu kaitsmine , ning õigus loobuda osalemisest on olemas nii vanemal kui ka lapsel.
Kuidas saadud andmed kasutatakse?
Küsitlus viiakse läbi arvutiklassis või smart-seadmete abil. Vastused kogutakse ning säilitatakse Turu Ülikooli serveritel failis , mis on KiVa fondi uuringute koordinaatori parooliga kaitstud.
Kool saab Turu Ülikooli süsteemilt automatiseeritud aruanne, mis esitatakse kooli juhtkonnale ning nemad otsustavad, kuidas kasutada küsitluse tulemusena saadud informatsiooni parimal viisil kooli keskkonna turvalisuse tagamiseks.
Rezümeed tutvustatakse vanematele kooli üldkoosolekutel. Saadud andmete alusel KiVa koolide fond viib läbi lisa üldanalüüsi Eesti koolides olukorra ja programmi tulemuste hindamiseks. Lõplik aruanne avaldatakse meie kodulehel ( vt  www.kiusamisvaba.ee ).
 Kuidas saab meiega ühendust võtta?

Koolis küsitluse läbiviimist korraldab klassijuhataja koos kooli KiVa programmi meeskonnaga eesotsas Tatjana Boitsevaga tatiana.boytseva@mreal.ee

Kui te ei soovi, et teie laps osaleks õpilaste online küsitluses, teavitage selleks klassijuhatajat.
Kui teil on küsimusi selle info kohta, palun, kirjutage KiVa koolide uuriiste fondi koordinaatorile Kristiina Treialile
kristiina.treial@kiusamisvaba.ee või helistage tel 56 635 571. Me vastame Teile esimesel võimalusel 30 päeva jooksul.