Kestlik areng 2030

Nüüd on võimalik tutvuda ÜRO kestliku arengu 2030 õppematerjalide eesmärkide ja käsitlevate teemadega. Materjale saab kasutada ka lõimitud tundides. Materjalid õpetajatele avanevad QR koodi alt. Komplekti kasutamiseks saab Rohelise Kooli töörühma juhi käest. Täname materjalide autoreid: Georg Aher, Helen Tuusti, Martin Aher, Urmas Lekk. Suur tänu ka Keskkonnainvesteeringute Keskusele abi eest materjali koostamises ja väljaandmises.

news 19_04_04