Kallis koolipere!

Lõppes 2019./2020.õ.a. ja me tahame õnnitleda kõiki meie õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid eduka õppeaasta 2019/2020 lõpetamise puhul.

See oli väga huvitav, teadmisterohke ja ebatavaline õppeaasta, mis jääb kõigile kauaks meelde. Me saime kõigi väljakutsetega, mille pandemia meile kaasa tõi, edukalt hakkama,saime uusi vilumusi, õppisime elavat suhtlemist ja koolis koosolemist väärtustama.

Erilised tänusõnad on meie parimatele õpilastele, neid on 130, kelle tunnistuses on ainult viied! Täname teid jõupingutuste eest, et te soovisite olla edukad kõigis õppeaineis, teie töökuse ja sihikindluse eest, et teil on soov maksimaalselt laiendada oma teaadmiste ja võimaluste piire. Täname ka vanemaid, kelle toetuseta ei oleks meie õpilased nii edukad. Suur tänu teile laste teadmiste saamise panuse eest!

Oleme uhked oma õpilaste üle ja aitame neil püstitatud eesmärkideni jõuda!

Traditsiooniline parimate õpilaste ja nende juhendajate vastuvõtt kindlasti toimub sügisel. Aga nüüd pakume teile kontsert, milles osalevad meie andekad õpilased!

Meeldivat vaatamist!

Lugupidamisega,

TMRG