Juvenes Translatores 2023

Juvenes Translatores 2023 Täna 10.-12.klasside õpilased osalesid online ürituses.«Multilingualism and language learning opportunities”, milles osalesid koolid, kes olid tõlkide Euroopa konkursile registreerunud. esinemiste käigus said õpilased ettekujutuse tõlkide tööst, keelte oskuste tähtsusest, keele õppimise strateegiatest ja ressursidest.
võtmemomendid:
-ärge andke alla
-lihtne moodus keele selgeks õppimiseks-teha sellest oma igapäevaelu osa
-isegi kui te olete väikesest riigist, peata te keeli õppima, et saada rohkem võimalusi elus
- eduka keele õppimise moment-lugege võõrkeeles, kirjutage korralikult emakeeles
ootame loosimise tulemusi, loodame, et oleme 23.novembril Euroopa tõlkide konkursil esindatud.