Hoolikogu koosolek

28.12.2012 Anneli Kristal, direktori kohusetäitja ja Svetlana Butkovskaja, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal osalevad Hoolekogu väljasõidu koosolekul.