Heategevusprogramm “Märka ja aita!

Alanud on uus taotlusvoor

Nagu ka eelmistel aastatel, on abisaajateks 5-10aastased lasteaialapsed ja õpilased, kes on kaotanud oma vanema (olgu põhjuseks õnnetus, alkohol või midagi muud) või on muul viisil tõsistesse raskustesse sattunud.

Lastele osutatakse abi lasteaias/koolis käimiseks ning koolis õppetööks vajalike esemete muretsemisel, näiteks soojad rõivad, spordirõivad, jalanõud, kunstitarbed vms.

Kellele abi küsida, otsustatakse esmalt iga haridusasutuse siseselt.

Jätkuvalt on oodatud ka laste lood Märka ja aita! kodulehele (http://markajaaita.haridus.ee > Lood), sest need kutsuvad nii eraannetajaid kui ka organisatsioone kaasa mõtlema ja tegutsema. Samuti ka info teie tegemistest programmi toetuseks.

Aitame kõik koos lapsi, kes vajavad abi, tänulikum ei saaks olla keegi!

Annetusi ootame Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ)

erikontole SEB 10220109320011